”Omaan työuraani mahtuu paljon muutoksia, niiden hallintaa sekä erityisesti muutosjohtamista. Työntekijöille on tärkeää mahdollistaa työnohjausta, jossa he voivat työstää työssään tapahtuvia ja tapahtuneita muutoksia työnohjausmenetelmien avulla. Opiskelen työnohjaajaksi juuri siksi, että haluan auttaa niin yksilöitä kuin työyhteisöjä löytämään voimavaroja, että työ ei tuntuisi niin raskaalta.”

Anu Nyman, sairaanhoitaja YAMK, on toiminut 18 vuotta monipuolisissa tehtävissä sairaanhoitajana ja esihenkilöllä julkisella sektorilla. Hän on Lean-valmentaja ja lisäksi Anu on suorittanut terveyshallintotieteen aineopinnot. Hän valmistuu työnohjaajaksi keväällä 2022 ja toimii tällä hetkellä työnohjaustehtävissä yksilö- ja ryhmäohjauksen parissa.

Anu Nyman sai Vuoden tehyläinen johtaja 2021 kunniamaininnan. Ehdotuksen teki Anun henkilökunta koronavuodeosastolta. Perusteet kunniamaininnalle olivat:
• on ansiokkaasti tehnyt kehitystyötä korona-aikana osastotoiminnan sujuvuudeksi yhdessä henkilökunnan kanssa
• on onnistunut muutosten läpiviemisessä korona-aikana
• on helposti lähestyttävä, ohjat käsissään pitävä ja työntekijöistään välittävä esimies
• on uskaltanut haastaa itsensä tilanteiden muuttuessa

”Kiitos sinulle aivan huikeasta johtamisesta. Tapasi kuunnella ja olla ihminen edellä teki johtamistyöstä luonnollisen, inhimillisen, aidon ja kokoavan.”
Sairaanhoitaja vuodeosastolta

Ota yhteyttä:

p. 045 1350179
anu.nyman@anny.fi
info@anny.fi
Y-tunnus 3210976-4